ဒဂံုတကၠသိုလ္နွင့္ Hong Kong Polytechnic University တို့ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေသာ နုိင္ငံတကာသင္ယူမွု အစီအစဥ္ (International Service- Learning Project)

ဒဂံုတကၠသိုလ္နွင့္ Hong Kong Polytechnic University တို့ ပူးေပါင္း၍ နုိင္ငံတကာသင္ယူမွုအစီအစဥ္ (International Service- Learning Project) ကို ျပဳလုပ္ရန္ေရာက္ရွိလာေသာ Dr. Stephen Chi Fai CHAN ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕အား ဒဂံုတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ဦဝင္းနိုင္၊ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ုပ္ ေဒါက္တာေဒၚနုနုရီ နွင့္ ေဒါက္တာေဒၚေနသြယ္ျကည္ တို႕က ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရံုးခန္း၌ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန့ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

Scroll Up