လြတ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္စာစီစာကံုးျပိုင္ပြဲ (၅-၁-၂၀၁၈)

လြတ္လပ္ေရးေန့ အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကံုးျပိုင္ပြဲကို ဒဂံုတကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနတြင္ ( ၅-၁-၂၀၁၈ ) ရက္ေန႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Scroll Up