၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနား

၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲဗိုလ္လုပြဲကို ၅-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး အနိုင္ရဗိုလ္စြဲသြားေသာ အားကစားပညာဌာနကို ပါေမာကၡခ်ုပ္ေဒါက္တာဦး၀င္းနိုင္ မွ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

Scroll Up