Career Development ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား

ဒဂံုတကၠသိုလ္နွင့္ Myanmar Wave by KHOO ACADEMY တို့ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ Career Development ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းကို (၂၄-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ဘြဲ့ႏွင္းသဘင္ခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္္

Scroll Up