First Myanmar -Korea Conference on Biotechnology Programm

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ Chonbuk National University (CBNU) မွ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ရုကၡေဗဒဌာနသုိ့ ဓါတ္ခြဲခန္းပစၥည္မ်ားလွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ – ကိုရီးယား ဇီ၀နည္းပညာသုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ေဒါက္တာခိုင္ျမဲ( ညႊန္ၾကားေရးမႈဳးခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္
တစ္သက္တာပညာေရး ဦးစီးဌာန)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမူေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္း၊ ေဒါက္တာဦး၀င္းနိုင္ (ဒဂံုတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာေဒၚႏုႏုရီ၊ ေဒါက္တာေဒၚေနသြယ္ၾကည္၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုစာတမ္းဖတ္ပြဲကို (၁၅-၁-၂၀၁၈ မွ ၁၆-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႕အထိ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စာတမ္းေပါင္း (၂၂) ေစာင္ ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

Scroll Up